SEIKO-EN | Kazuyoshi Nogami

KAZUYOSHI NOGAMI, giardino Seikoen, Takaoka, prefettura di Toyama