Sakka Ten 2022 - cover - napoli

Sakka Ten Autumn Trees 2022

NIPPON BONSAI SAKKA KYOOKAI EUROPE SAKKA TEN – AUTUMN TREES | 11-14 novembre 2022 Grand Hotel Moon Valley | Vico Equense – Seiano (NA) PROGRAMMA Venerdì 11 9.00-12.00 | Consegna dei bonsai e dei suiseki. Allestimento della mostra. 10.00-17.30 | Workshop con il Maestro Chiharu Imai.18.00 | Inaugurazione della mostra e della manifestazione. Sabato 12 9.30 […]